Register názvov Gladiol

01.12.2018 17:46

Do zložky Gladiola Martin- Register názvov, boli vložené názvy domácich t.j. SR a ČR zaregistrovaných odrôd, ďalej zahraničných a v samostatnom registry sú ruské odrody. Register má slúžiť na správne uvádzanie názvov gladiol, šľachtiteľov a roku introdukcie. Osobitne pomôže šľachtiteľom pri pomenovávaní nových odrôd aby nedošlo k duplicitným názvom.