Ponuka  pre rok 2020 

informácie k objednaniu  

krátke videá niektorých odrôd:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4dyep7k8_7CNDNkr48qRo9mP81dUVg8

 - kliknutím na názov , získate informácie o odrode                                

   17-Y FALOŠNICA nov.2020          207-Y Cooper                     

   211-Q Marsianka                   14-Y- Kejda

 71-Z LAURA MAX nov.2020  148-X Zolotaja Antilopa     

  

   112-Y Le.112                         145-X Guliver

 

  22-Y KOBRA nov.2020           141-A  Ó Sahara

    1-X  Naslep.Šokolade                  3-Q  Red Lasser                      

        4-Y  Coffee                           9-X Golden Fantasy

  178-Y  Art Show                   203-Y Amon Antos

     225-X Zlomené Srdce         201-Z Šar 41-10

     54-Y Šokoladnica               56-X Diam.Údolie              

     60-Q Rajathos            74-X Apelsinovij Miraž 

           63-Y Red Sword                    171-Q  Le.171                               

      67-X Poézia                    135-A Severnaja Venezia        

  

       80-Y Blue Effect                         82-Q Šar.49-14 i.f.                     

    83-Q Pink Elegance                   86-X Šar.75-14

      87-Y Kleopatra                  170-Q Bonanza                   

    89-Y  Babsbill                            130-Y  Aarylyn

      93-Q Šar.56-14                126-Q Crusader                       

      96-Q  Xavier                   122-X Margarita  

   210-X Santa Maria                 182-Q Sirael

      105-Q  Jiří Václavík              107-Q Procyon Exotic

   113-Q  Zlatokudrnaja          209-Y Norge Memory 

 

   120-X Canopus Exotic              

 

                         

 

                                     

 

                           

 

           

 

 

 

                   

 

                                            

 

 

 

 

   

 

                                   

 

                            

 

                                                                

 

                            

 

                                             


 

                        

   

                                        

 

              

 

                                       

PROSÍM NEOBJEDNÁVAŤ, PONUKA  NIE JE DOKONČENÁ !

                                     upravená bude v priebehu 5 dní

-kliknutím na tento odkaz https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4dyep7k8_7CNDNkr48qRo9mP81dUVg8

sa zobrazia krátke videá o niektorých sortách

cena/ks A- 0,30  X- 0,50 €  Q- 0,70 €   Y- 0,90 €  Z- 1,40 €                             

informácie k objednaniu a doručeniu gladiol

                                                    

                                              Ponuka  pre rok 2020    Offer for year 2020

                                       

            - kliknutím na názov sorty, získate informácie o sorte              - kliknutím sa obrázok zväčší

 

 8-Z FERRARI nov.2020         17-Y FALOŠNICA nov.2020   23-Y BARÓNKA nov.2020     46-Z KRÁSKA nov.2020

 

 62-Y POPOLVÁR nov.2020  71-Z LAURA MAX nov.2020     72-Y  ALEX nov.2020         139-Z ELEGANTE nov.2020

 

  143-Z OZZY nov.2020             205-Z  KUK ! nov.2020         222-Z LIMBORA nov.2020     22-Y KOBRA nov.2020

 

    1-X  Naslep.Šokolade                  3-Q  Red Lasser                       4-Y  Coffee                     9-X Golden Fantasy 

 

           10-Y Sofi                          11-Q Lososový Gigant             12-Q Midnight Moon                   13-Y Vanilka            

 

   15-Q Maya Plisetckaya            16-Y Super Cross                      33-Q Bambi                           36-Q Dymová Clona

 

      40-Q Moderna                     42-Y Rumjanije Sčoty          47-Y Tainstvennaja Atlantida     49-A Janíček ilustr.foto

 

     54-Y Šokoladnica               56-X Diam.Údolie ilustr.foto          60-Q Rajathos                            61-Y Peklo

 

           63-Y Red Sword                  64-Q Gladis                               67-X Poézia                          69-X  Le.69

 

       80-Y Blue Effect                      82-Q Šar.49-14                     83-Q Pink Elegance                 86-X Šar.75-14

 

            87-Y Kleopatra                      88-X  Crazy Idea                      89-Y  Babsbill                      90-Y Šar.74-14

 

      93-Q Šar.56-14                    94-Y Song For Sandy                    96-Q  Xavier                      97-Y High Honors

 

        101-Q  Monaco                  103-Q American Dream            105-Q  Jiří Václavík             107-Q Procyon Exotic

 

         110-Q  Elegant                    113-Q  Zlatokudrnaja         116-Z Severnaja Orchidea           117-X About Face

 

           118-Y  Glory                     120-X Canopus Exotic               122-X Margarita                 125-Q Damskij Roman

 

          126-Q Crusader                    129-Q  Šeheresáda                130-Y  Aarylyn                         131-Y Palermo

 

 

         138-Q Marsyas                140-Q Gorjaščij Šokolad              141-A  Ó Sahara                   142-X Ivory Queen

 

        145-X Guliver                     146-Y  Oriental Green             147-Y Bellatrix Exotic             148-X Zolotaja Antilopa

 

 

       162-Y Broadway                165-Q Chocolate King                170-Q Bonanza                    171-Q  Le.171

 

        173-Y Goldie                              176-Q Flirt                          178-Y  Art Show                      182-Q Sirael

 

 

   

 

        216-X  Makarena                 225-X Zlomené Srdce              229-Q  Jugoslavija