Kvet je filozofickým priateľom človeka, je upokojujúcim liekom duše. Majetok ani peniaze na to nikdy nestačili. Krása však áno. Teraz máme oveľa ťažšiu úlohu ako naši predchodcovia. Stále viac a viac využívame svoje mozgové schopnosti a tým sa zbavujeme silnej inštinktívnej prirodzenosti. Vedomý a rozumový život je oveľa ťažší ako inštinktívny. Preto sa musíme viac priblížiť k rastline, šeptať si s ňou a skláňať sa pred jej nádherou. Budeme miernejší, šťastnejší a vyrovnanejší..