..známi šľachtiteľ, pestovateľ, majiteľ fi. Lukon Glads

Jaroslav Koníček, Sadská, Česká Republika,  ..majiteľ firmy Lukon Glads producent a predajca cibuľnatých a hľúznatých rastlín, trvaliek, okrasných tráv ...už niekoľko rokov je známy  ako popredný český  šľachtitel gladiol, a jeho introdukcia je rozšírená  v Čechách a na Slovensku, ...spolupracuje aj so zahraničnými gladiolovými spoločnostami... je pravidelným účastníkom gladiolových výstav na ktorých získal viaceré ocenenia,.

 

Ukážka jeho sort, ktoré sú zatiaľ označené len pracovnými číslami.