..známi pestovaťeľ, šlachtiteľ, dlhoročný predseda českého zväzu záhradkárov

MUDr. Josef Kříž, Žirovnice, Česká Republika    ..dôchodca, predtým zubný lekár..predseda ČZS..40 rokov spoluorganizátor výstav Zahrada Vysočiny..začínal s  ovocinárstvom, mal navrúbľovaných 150 nových odrôd jabĺk. Z kvetov sa spočiatku  venoval  ružiam a kosatcom, neskôr celkom "prepadol" pestovaniu gladiol, keď v jednom období pestoval viac ako 1000 rôznych sort. V súčasnosti pestuje spolu s Ing. Slavíkovou 300 rôznych sort gladiol medzi ktorými sú sorty vlastného kríženia s  klasickým tvarom kvetov /holandského typu/ o ktoré je záujem..pestuje aj 220 sort ľalií, 250 sort narcisov, 50 sort tulipánov a 70 sort veľkokvetých kosatcov. V súčasnej dobe sa opäť venuje kríženiu gladiol, pestovaniu ovocia a zeleniny a naďalej pracuje pri organizovaní tradičných výstav na zámku v Žirovniciach. V mladosti sa intenzívne venoval športu, o čo sa snaží aj v súčasnosti v rámci zdravotných možností a primeranosti k veku.

 

Niekoľko najznámejších sort ktoré vyšľachtil /v poradí zobrazenia/: Čeřínek - Červená Perlička - El Divino - Javořice - Roštejn - Viva Italia - Waltz - Žirovničan - Žirovničan II - Black Cross