..významný slovenský šľachtiteľ, s medzinárodnými oceneniami

Ing. Igor AdamovičBratislava /neb./ ..stavebný inžinier ..držiteľ zlatej medaily NAGC..uvedený v INTERNATIONAL GLADIOLUS HALL OF FAME, víťaz výstavy gladiol v Londýne- Grand Champion s cv. Bambino, editor a európsky dopisovateľ pre NAGC bulletin.. publikoval, napísal knihu o pestovaní gladiol..gladioly pestoval v 20 árovej záhrade, každý rok zhruba na 6 tich ároch.. vyšľachtiľ vyše 600 introdukovanych sort /z toho cca 250 stále pestuje jeho syn Ján/..iné záľuby: hra na klavíri, učiteľ lietania na bezmotorových lietadlách, cestovatel, aktivista v oblasti verejných problémov, bezpečnosti dopravy, jazykovedy a  národnohistorických záležitostí..Mezi jeho vlastné obľúbené sorty gladiol patrilo nasludujúcich 15  /v poradí fotiek/ :

Afrodita - Apollo - Bambinoś Bib. - Bambino - Bicolor Parade - Biele Bambino - Bradlo - Igorś Red - Lavender Master - Lilac Surprise - M.R.Štefánik - Morské Riasy - Shirley Temple Black - Silver Hyacint - Slovakia