..uznávaný šľachtiteľ gladiol, jeden z prvých v Čechách

RNDr. Leonard Rýznar CSc., Hulín, Česká Republika, t.č. dôchodca, predtým vedecký pracovník Biofyzikálního ústavu Brno.. venoval sa pestovaniu a šľachteniu gladiol v rokoch 1967-1996..celkovo  za 35 rokov vyšľachtil 145 sort gladiol.. aktívne pracuje v organizáci Gladiris, kde pomáha hlavne v  redakčnej rade..v r. 1996 ukončil pestovanie gladiol z dôvodu zamorenia pôdy a venuje sa pestovaniu a šľachteniu veľkokvetých kosatcov, ktoré pestuje na ploche cca 2 áry.. mezi dalšie záľuby patrí činnost v mykologickej spoločnosti a fotografovanie .Mezi jeho vlastné obľúbené sorty gladiol a kosatcov patria nasludujúce / v poradí zobrazenia /: gladioly-  Bronzová Socha - Duo - Jarní Podvečer - Měsíční Sonáta - Modrý Program - Černý Drahokam  kosatce -  04-03-71,  04-06-70,  04-09-03,  04-09-70,  04-16-50,  04-21-03,   04-22-71,   04-25-52.