..obohatil škálu gladiol o kvalitné sorty vlastného kríženia, predseda Gladirisu

Petr Mimránek, Mysločovice, Česká Republika, t.č. dôchodca, pred tým pracoval ako elektrotechnik. Gladioly pestuje od  8-9 triedy základnej školy, prvvé gladioly videl doma u svojej babičky, pozdejšie u pána Josefa Mikulca v Ostrožské Nové Vsi, ktorý v tej dobe mal už prvé krížence.. počas dochádzky na priemyselnú školu chodil praxovať  do šľachtiteľskej stanice Stará Ves u Přerova k pánovi Hanákovi.  Gladioly pestoval aj jeho strýko Stanislav, od kterého dostal prvé pomenované sorty Kardinal Spelman, Oscar, Regina a tiež niekoľko novošľachtení  od pána Dobiáša z Hlubokého Dolu a Mgr. Pozziho z Val. Meziříčí.. prvú medailu za gladioly získal na výstave "Olomouc 1974" za sortu Jester. V súčasnej dobe pestuje gladioly na  a ploche približne dva áry. 

 

 

Jeho obľúbené sorty sú /v poradí zobrazenia/:  Flame Eye - Velká Morava - Maršal Malinovskij - Barabáš - Letohrad - Liduška - Půlstoletí Flory - Huron Mask, CFL-2L - CKJ-4RU - CKS-1 - CKS-3 - CKY-1 - CKZ-5 - CLP-1H - CYZ-1 - Ráj Srdce - Smutný Akant - CZK-10