OBJEDNANIE SORT

V súčasnej dobe pracujem na dokončený webovj stránky, preto objednávanie sort nie je možné.  Dátum, od kedy to bude možné, výrazne vyznačím na úvodnej stránke. Ďakujem za porozumenie.