Medzinárodná výstava, ŽIROVNICE 2011

28.11.2011 17:13

Výstava sa konala v  20-23.8.2012 na zámku v Žirovniciach  ako súčasť pravidelných výstav - Záhrada vysočiny. Mala medzinárodný charakter, zúčastnili sa na nej a vystavovali členovia Gladirisu, Gladiola Martin, VÚKOZ Pruhonice . Gladioly /aj iné kvety- Ľalie, Ruže../ vystavovali : Jiří Petr, Ing. Dušan Slošiar, Peter Lelek, Juraj Belička, MUDr. Juraj Matušek, Karol Vladár, Jaroslav Kovařík, Josef Klaška, Piotr Wistuba, Petr Zagora, Petr Mimránek, MUDr. Josef Kříž, Ing. Marie Slavíková, Ing. Vladimír Domský, Jaroslav Koníček a Alois Mikyska, Mário Kajs, Mária Kajsová, Mária Windischová, Viliam Paulíni, Vladimír Melich, Jana Bírková, Jaroslav Cajz, Bohuslava Jírová, Marta Fišerová, Josef Fiala, Josef Volavka, Jana Čermáková a Vladislav Mašek. Úspešná výstava mala bohatú divácku odozvu.