Ing. Václavík Jiří - zaujímavá prednáška o šľachtení gladiol ,tulipánov, georgín.. v ČR, SR, Holandsku..

30.03.2012 10:52

Prednáška Ing. Jiřího Václavíka,konaná v Prahe 27. – 29. mája 2011