Stretnutia na záhradách u P. Leleka, K. Vladára a Olinky, J. Matušeka, M. a M. Kajsovcov, V. Paulínyho, J. Beličku.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Stretnutia v pivnici r.2011,r.2010, r.2009

1 | 2 | 3 | 4 >>

Návšťeva u Olinky Tišliarovej na Troch Kráľov /10,09/

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oslava 60-ky Petra Leleka a 70-ky Karola Vladára

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rôzne foto, grilovanie, stretnutia...